Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/868 av den 18 juni 2020 om upphävande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1140 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen