Pisemne zapytanie E-7263/10 Mara Bizzotto (EFD) do Komisji. Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) w Belgii