Pisemne zapytanie E-001257/11 Dominique Baudis (PPE) do Komisji. Możliwości oferowane przez Unię na rzecz organizacji festiwalu kulturalnego poświęconego historii lotnictwa