Pisemne zapytanie E-0396/08 skierowane przez: Stavrosa Arnaoutakisa (PSE) do Komisji. wpływu promieniowania elektromagnetycznego z telefonów komórkowych na zdrowie dzieci