Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete dne 15. septembra 2016 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje (COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD)) [Sprememba 1, razen kjer je drugače navedeno]