Decyzja Komisji z dnia 06/05/2011 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.6204 - LINEA / DONALINK) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)