Nařízení Komise (EU) č. 1092/2014 ze dne 16. října 2014 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání náhradních sladidel v některých ovocných nebo zeleninových pomazánkách Text s významem pro EHP