Pisemne zapytanie E-1706/09 skierował: Proinsias De Rossa (PSE) do Komisji. Transponowanie przez Irlandię dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)