Pisemne zapytanie P-1325/10 skierował: Gilles Pargneaux (S&D) do Komisji. Środki mające na celu walkę ze sprzedażą podrabianych leków przez Internet