TRAKTAT OM OPRETTELSE AF DET EUROPAEISKE FAELLESSKABETS # AFSNIT VI: DEN OEKONOMISKE OG MONETAERE POLITIK # KAPITEL 1 : DEN OEKONOMISKE POLITIK # ARTIKEL 104B