Pisemne zapytanie E-4677/08 skierowane przez: Davida Hammersteina (Verts/ALE) do Komisji. projektu budowlanego El Algarrobo w Algeciras