Sprawa T-404/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 19 listopada 2008 r. — Grecja przeciwko Komisji (Fundusz Spójności — Międzynarodowy port lotniczy w Atenach — Zmniejszenie pomocy finansowej — Zasada proporcjonalności)