Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4765 — Symantec/Huawei/JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej Tekst mający znaczenie dla EOG