Pisemne zapytanie E-6906/08 skierowane przez: Lucę Romagnolego (NI) do Komisji. cyberprzestępczości