Pisemne zapytanie P-2197/07 skierowane przez: Lucę Romagnolego (ITS) do Komisji. nowej włoskiej ustawy w sprawie przyjmowania imigrantów - układu z Schengen