Sprawa T-12/09: Skarga wniesiona w dniu 13 stycznia 2009 r. — Gruber przeciwko OHIM (Run the globe)