Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 131/2001 z dnia 23 listopada 2001 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG