Pisemne zapytanie E-001140/11 Georgios Koumoutsakos (PPE) i Konstantinos Poupakis (PPE) do Komisji. Bezpieczny demontaż statków