Cauza C-481/19: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 2 februarie 2021 (cerere de decizie preliminară formulată de Corte costituzionale – Italia) – DB/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) [Trimitere preliminară – Apropierea legislațiilor – Directiva 2003/6/CE – Articolul 14 alineatul (3) – Regulamentul (UE) nr. 596/2014 – Articolul 30 alineatul (1) litera (b) – Abuzul de piață – Sancțiuni administrative care prezintă un caracter penal – Necooperare cu autoritățile competente – Articolele 47 și 48 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Dreptul de a păstra tăcerea și de a nu contribui la propria incriminare]