Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6276 – AIF VII Euro Holdings/Ascometal) Tekst mający znaczenie dla EOG