Pisemne zapytanie E-005682/11 Diogo Feio (PPE) do Komisji. Przepisy dotyczące ograniczeń w zakresie wnoszenia płynów na pokład samolotów