Pisemne zapytanie E-8387/10 Georgios Papastamkos (PPE) do Komisji. Inwazja obcych gatunków zwierząt i roślin w Europie