Pisemne zapytanie E-005848/11 Gabriel Mato Adrover (PPE) do Komisji. Kryzys ogórkowy