Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 29 marca 2012 r. Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 29 marca 2012 r.#Staatssecretaris van Justitie przeciwko Tayfunowi Kahveciemu i Osmanowi Inanowi.#[wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Raad van State Pays-Bas].#Układ stowarzyszeniowy EWG – Turcja – Prawo pobytu – Członkowie rodziny pracownika tureckiego, który uzyskał obywatelstwo – Zachowanie tureckiego obywatelstwa – Data uzyskania obywatelstwa.#Sprawy połączone C‑7/10 i C‑9/10.