Pisemne zapytanie E-1811/10 skierował: João Ferreira (GUE/NGL) do Komisji. Sytuacja stoczni w Vila do Conde (Portugalia)