Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6677 – MOL/KMG EP/JV) Tekst mający znaczenie dla EOG