Ochrona konsumentów, w szczególności niepełnoletnich, w zakresie korzystania z gier wideo Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie ochrony konsumentów, w szczególności niepełnoletnich, w zakresie korzystania z gier wideo (2008/2173(INI))