Pisemne zapytanie E-011055/11 Konrad Szymański (ECR) do Komisji. Wiceprzewodnicząca/Wysoka Przedstawiciel – Nadużywanie kary śmierci w Pakistanie i Iranie za naruszenie ustawy o bluźnierstwie