Sag T-875/19: Rettens dom af 25. november 2020 — Impera mod EUIPO — Euro Games Technology (Flaming Forties) (EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EU-figurmærket Flaming Forties – det ældre nationale figurmærke 40 FLAMING FRUITS – relativ registreringshindring – risiko for forveksling – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (UE) 2017/1001])