Προκήρυξη κενής θέσης ECA/2020/5 — 1 θέση υπεύθυνου/υπεύθυνης ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας — Προεδρία — Νομική Υπηρεσία (Ομάδα καθηκόντων AD, βαθμοί AD6-AD7)