Översikt över EU-beslut om godkännande för försäljning av läkemedel fr.o.m. den 1 november 2019 t.o.m. den 30 november 2019 (Offentliggjord i enlighet med artikel 13 eller artikel 38 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 )