Pisemne zapytanie E-1939/07 skierowane przez: Renato Brunettę (PPE-DE) do Komisji. wniosku dotyczącego zakupu papierów dłużnych włoskiego zakładu ubezpieczeń społecznych INPS w sektorze rolnictwa przez spółkę zarządzającą SCCI