/* */

Pisemne zapytanie E-1538/09 skierował: Jim Allister (NI) do Rady. Tybet