Sprawa T-203/12: Skarga wniesiona w dniu 16 maja 2012 r. — Alchaar przeciwko Radzie