Pisemne zapytanie E-010054/10 Daciana Octavia Sârbu (S&D) do Komisji. Program Owoce w szkole