2007/1/WE: Decyzja nr 1/2007 Rady Stowarzyszenia UE-Egipt z dnia 6 marca 2007 r. ustanawiająca podkomitety Komitetu Stowarzyszenia oraz Grupę Roboczą ds. Migracji, Spraw Społecznych i Konsularnych