Pisemne zapytanie E-002696/11 Niki Tzavela (EFD) do Komisji. Osoby ubiegające się o azyl