Υπόθεση T-342/20: Προσφυγή της 2ας Ιουνίου 2020 — Indo European Foods κατά EUIPO — Chakari (Abresham Super Basmati Selaa Grade One World's Best Rice)