Sprawa T-442/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 26 czerwca 2008 r. — SIC przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Środki przyjęte przez Republikę Portugalską na rzecz nadawcy publicznego RTP w celu sfinansowania powierzonej mu misji publicznej — Decyzja stwierdzająca, że pewne środki nie stanowią pomocy państwa, a inne środki są zgodne ze wspólnym rynkiem — Uznanie za pomoc państwa — Zgodność ze wspólnym rynkiem — Obowiązek sumiennego i bezstronnego zbadania)