Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 334, 31 grudnia 2018