Decyzja Komisji z dnia 14/07/2008 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.5010 - BERKSHIRE HATHAWAY / MUNICH RE / GAUM) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)