Decyzja Komisji z dnia 04/05/2007 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.4638 - CERP / SANACORP / MILLENIUM) zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr /2004 (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)