Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora generalnego (grupa zaszeregowania AD 15 — Bruksela) Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w Brukseli (art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich w powiązaniu z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady) — COM/2010/10255