Pisemne zapytanie E-2957/09 skierował: Luca Romagnoli (NI) do Komisji. Informacje dotyczące wykorzystania przez gminę Matera środków przyznawanych w ramach programu CIVITAS