Pisemne zapytanie E-6158/08 skierowane przez: Pedro Guerreiro (GUE/NGL) do Komisji. ceny wycofania dla sardynek