Pisemne zapytanie E-011408/11 Liam Aylward (ALDE) do Komisji. Przepisy europejskie dotyczące nowych produktów tytoniowych