2014/873/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 3 decembrie 2014 de abrogare a Deciziei 2002/249/CE privind unele măsuri de protecție în ceea ce privește anumite produse pescărești și de acvacultură destinate consumului uman și importate din Myanmar/Birmania [notificată cu numărul C(2014) 9057] Text cu relevanță pentru SEE