Pisemne zapytanie E-6061/10 Paulo Rangel (PPE) i Maria do Céu Patrão Neves (PPE) do Komisji. Dostawy cukru w Unii Europejskiej