Pisemne zapytanie E-7040/08 skierowane przez: Jensa Holma (GUE/NGL) do Komisji. europejskiego dowodu osobistego