Pisemne zapytanie E-5182/07 skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji. zniesienia wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przypadku inwestycji realizowanych na obszarach Peloponezu, które ucierpiały w pożarach